smetanuv dum w

Litomyšlský symfonický orchestr

Nadační fond LSO

 

Zřizovatelem Litomyšlského symfonického orchestru je Nadační fond LSO. Tato nadace byla založena 29.11.1994 a registrována Okresním úřadem ve Svitavách pod č.j. RVV-N-37/94. Byla zapsána do rejstříku nadací a nadačních fondů. Správní rada má tříleté funkční období a šest členů. Volbou 10. 6. 2019 byli do správní rady zvoleni tito členové: Ing. Karel Švarc (předseda správní rady), David Lukáš, Ing. Miroslav Matějka, Mgr. Jan Šula, Anna Rychnovská, Ing. Josef Gestinger.

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017