smetanuv dum w

Litomyšlský symfonický orchestr

Nadační fond LSO

 

Zřizovatelem Litomyšlského symfonického orchestru je Nadační fond LSO. Tato nadace byla založena 29.11.1994 a registrována Okresním úřadem ve Svitavách pod č.j. RVV-N-37/94. Byla zapsána do rejstříku nadací a nadačních fondů. Správní rada má tříleté funkční období a šest členů. Volbou 10. 6. 2019 byli do správní rady zvoleni tito členové: Ing. Karel Švarc (předseda správní rady), David Lukáš, Ing. Miroslav Matějka, Mgr. Jan Šula, Mgr. Jitka Pospíšilová, Ing. Josef Gestinger.

 

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017