Litomyšlský symfonický orchestr

Dirigent David Lukáš

Dirigent

Současný dirigent LSO pochází z Vysokého Mýta z hudební rodiny. Jeho matka je zpěvačka a ředitelka ZUŠ, kde v dětství začal studovat hru na housle a kde dostal i první základy skladby a hudební teorie. Ve svých 17 letech tam provedl s tamním žákovským orchestrem svou první orchestrální skladbu „Romanci pro smyčce“.
Po absolvování ZUŠ se rozhodl studovat dirigování na konzervatoři v Pardubicích a posléze v Praze u prof. Hynka Farkače, kam po prvním ročníku přestoupil. V roce 2005 u něj úspěšně absolvoval. Během studií se setkal ještě s prof. Miriam Němcovou a Miroslavem Košlerem. Po absolutoriu se dále soukromě zdokonaluje u prof. Farkače.
Souběžně se studiem dirigování studoval i skladbu. Té se však zdokonaloval soukromě. Svou techniku konzultoval s prof. Otomarem Kvěchem, Radkem Rejskem a PaedDr. Zdeňkem Bergerem. Techniku skladby také čerpal nesčetným studiem partitur všech období. V roce 2006 začal své skladby konzultovat se Sylvií Bodorovou.
Za dob studií spolupracoval David Lukáš převážně s polo-profesionálními tělesy nebo žákovskými orchestry. Ve Vysokém Mýtě založil a po tři roky vedl komorní orchestr, s kterým uvedl řadu koncertů a premiéroval s ním i své ranné skladby. Dirigoval Litomyšlský symfonický orchestr, studentský orchestr na mezinárodním hudebním táboře v Horním Jelení a v Praze pak Symfonetický orchestr Jaromíra Vogela. V období svých studií v Pardubicích spolupracoval s Pardubickým dětským sborem. V letech 2006-2008 působil jako pedagog hudební teorie na ZUŠ Praha 10, kde spolupracoval i s tamním žákovským orchestrem.
V roce 2009 se stal šéfdirigentem Bohemian Symphony Orchestra Prague, se kterým absolvoval řadu úspěšných koncertů. Na podzim roku 2008 provedl v Praze úspěšný koncert s Talichovým komorním orchestrem na festivalu „Dny soudobé hudby“. V září 2009 debutoval s Bohemian Symphony Orchestra Prague ve Vysokém Mýtě s Mozartovým klavírním koncertem A-dur a Reqiem. V srpnu 2009 natočil s Bohemian Symphony Orchestra Prague hudbu Filipa Jelínka k úspěšnému českému filmu „3 sezóny v pekle“.
První skladatelské úspěchy zaznamenal již na ZUŠ ve Vysokém Mýtě. Při působením na hudebním táboře v Horním Jelení se seznámil s americkým skladatelem a vydavatelem Joelem Blahnikem, který mu v roce 2001 publikoval v Aliance publications Inc. pět skladeb pro smyčcový orchestr. V roce 2002 provedl pod jeho řízením Litomyšlský symfonický orchestr svou Rapsodii pro symfonický orchestr. Během svého turné po USA provedl dětský sbor „Rubínek“ Davidovu „Missu brevis“. O Vánocích 2009 se uskutečnila premiéra jeho vánoční kantáty „Andělské proroctví“ na koncertech ve Vysokém Mýtě a v Praze. Týž rok zazněl i jeho melodram „Noční tma“ na Festivalu koncertního melodramu Zdenka Fibicha. Partitura jeho 1 symfonie „Des Cauchemars et des Reves“ získala v roce 2010 třetí cenu na prestižní Mezinárodní skladatelské soutěži Gustava Mahlera ve Vídni.
Davidovo dílo pro velký symfonický orchestr „Zrození světla“ bylo nominováno v soutěži skladatelů České filharmonie v listopadu 2014. Tato kompozice obdržela cenu šéfdirigenta České filharmonie, pana Jiřího Bělohlávka. Dílo bylo provedeno Českou filharmonií v sezóně 2015/2016. V témže roce měly premiéru jeho dvě další díla: „Mother soul“ pro housle a piano a Stabat Mater, měly v témže roce premiéru.
Mezi jeho skladby dnes již patří několik orchestrálních skladeb, sólových koncertů a komorních věcí. K jeho nejrozsáhlejší kompozici zatím patří kantáta „Pověsti české“ na texty Veroniky Vlachové pro velký symfonický orchestr, smíšený sbor a sólisty.

Bývalí dirigenti: Jan Šula (od roku 1999), Jan Faifr, Dana Ludvíčková, Pavel Nádvorník, Jan Doležal, Ladislav Kasal, Jaromír Metyš, Břetislav Šťastný, František Vognar