lso historie

Litomyšlský symfonický orchestr

Historie nedávná

Rok 2020

Rok 2020 jsme spolu se spojenými litomyšlskými sbory a sborem Otakar z Vysokého Mýta, zahájili již tradičním Tříkrálovým koncertem v Neratově 4.1., na kterém zazněla Česká mše vánoční J. J. Ryby pod taktovkou Davida Lukáše. 

8.1. Beskydské divadlo v Novém Jičíně a Slavnostní novoroční koncert se smíšeným sborem KOS, Pěveckým sborem Konzervatoře P.J. Vejvanovského z Kroměříže a Puellae et Pueri Nový Jičín. Dirigoval pan Milan Motl.

Rok 2019

5. 1. 2019 Tříkrálový koncert v Neratově: J. J. Ryba - Česká mše Vánoční. Litomyšlské spojené sbory, Otakar Vysoké Mýto.

14. 5. 2019 Velký májový koncert, Smetanův dům Litomyšl. Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Figarova svatba, J. Rodrigo: Concierto de Aranjuez, V. Novák: Slovácká suita. Sólová kytara: Vladislav Bláha. 

25. 5. 2019 Den rododendronů, Svitavy, park Jana Palacha. Program: West Side Story, Abba, Hra o trůny. 

27. 5. 2019 Velký Májový koncert ve Svitavách a 6. 9. 2019 Zahajovací koncert Městských slavností ve Vysokém Mýtě, s programem obdobným litomyšlskému koncertu. Všechny výše uvedené koncerty dirigoval David Lukáš.

Vánoční koncerty: J. J. Ryba - Česká mše Vánoční Hradec Králové, kostel sv. Antonína 10. 12. 2019, Pardubice, Katastrální úřad 16. 12. 2019 (dirigoval D. Lukáš), Litomyšl, chrám Nalezení sv. Kříže 18.12. 2019. (dirigoval Jan Šula).

Se smíšeným pěveckým sborem KOS Pedagogické školy Litomyšl jsme 17. 12. 2019 odehráli dva adventní koncerty  se Smetanově domě v Litomyšli. Část programu doprovázená orchestrem: A. Vivaldi, J. S. Bach, J. Pavlica.  Dirigoval Milan Motl.

Rok 2018

6. 1. 2018 Tříkrálový koncert v Neratově, J.J. Ryba - Česká mše Vánoční, Spojené litomyšlské sbory, Otakar VM, dirigoval David Lukáš.

Výjimečný hudební počin tohoto roku byl koncert s názvem Pocta české opeře, se kterým LSO spolu se sbory Bendl Česká Třebová a Otakar Vysoké Mýto, vystoupil 25. 4. v Litomyšli, 7. 9. ve Vysokém Mýtě, 12. 10. ve Spišské Bielé a 13. 10. v Levoče. Na koncertech v ČR jako sólistka vystoupila Lucie Silkenová, na Slovensku pak sopranistka Eva Hornyaková. Zazněly árie z Dvořákových oper: Čert a Káča, Jakobín, Armida, Rusalka, dále ze Smetanovy Hubičky a Prodané nevěsty a nádherná árie Jenůfy z opery Její pastorkyňa L. Janáčka. Orchestr dále zahrál Předehru k opeře Libuše a dvě části z opery Viléma Blodka V studni. Koncert byl koncipován k oslavě 100. výročí založení ČSR. Dirigoval David Lukáš. Každý z koncertů se vždy setkal s velkým ohlasem publika.

100. výročí založení ČSR orchestr oslavil i 27. 10. 2018 v Horním Jelení, kde zahrál Českou a Slovenskou státní hymnu, předehru k Čertovi a Káče a slavný sbor Proč bychom se netěšili B. Smetany. 

V tomto roce se orchestr připojil svým doprovodem k benefičnímu festivalu Hudba pomáhá, jehož finanční výtěžek pomohl pětiletému postiženému chlapci získat potřebné terapie. Orechestr absolvoval 4 koncerty: v Morašicích 25. 11. (komorní složení), Poličce 8. 12., Litomyšli 16. 12. a Vysokém Mýtě 25. 12.

Tradiční mši J. J. Ryby orchestr zahrál ve své domovské Litomyšli a v Uhersku. Všechny koncerty tohoto roku opět dirigoval David Lukáš. 

Rok 2017

...byl pro orchestr opět velmi pestrý. Oslavili jsme v něm 70 let od znovuobnovení činnosti LSO. K tomuto výročí jsme si připravili náročný a jedinečný koncertní program. V Litomyšli jsme provedli 26. 4. 2017 8. Symfonii Antonína Dvořáka a klavírní koncert Císařský od Ludwiga van Beethovena v podání Ester Godovské. Dále jsme absolvovali koncert ve Vysokém Mýtě, k 120. výročí založení střední stavební školy. Zde byla na programu Suita pro smyčce L. Janáčka a Missa Brevis J. Pavlici. Rovněž jsme se zúčastnili dvou přehlídek amatérských hudebních těles. V červnu v Bučovicích, kde zazněl E. Grieg. O. Respighi a L. Janáček a v listopadu v Hradci Králové, zde zazněla mj. skladba Věnování D. Lukáše. V únoru jsme také zahráli k tanci na Slavnostním plesu zeměměřičů v Litomyšli. Na konci roku byly opět naší hlavní koncertní náplní Rybova Česká mše vánoční a koledy spolu s Litomyšlskými spojenými sbory a netradičně jeden koncert na hradě Křivoklát se sborem Bendl Česká Třebová.

Rok 2016 

Již 2.1. orchestr zahájil Tříkrálovým koncertem v Neratově. Plesovou sezónu zahájil 8.4. ve Vysokém Mýtě, kde zazněly nejslavnější tance klasické hudby.

Hlavní koncert sezóny s názvem Mezi takty valčíku měl na programu krásné skladby známých skladatelů: J. Sibelia, B. Martinů, J. Strausse, B. Smetany a A. Dvořáka. Na tomto koncertě zahráli sólově IV. Serenádu Bohuslava Martinů: Miloš Vacek na housle a Jan Řezníček na violu. Koncert zazněl 27. 4. v Litomyšli, 18. 5. ve Svitavách a 9. 9. ve Vysokém Mýtě. 

Výjimečným počinem orchestru a především dirigenta a skladatele Davida Lukáše byla světová premiéra jeho díla Stabat Mater, která zazněla 5. 6. 2016 v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Sólový soprán: Lucie Silkenová, Sbor dětí a mládeže Kantiléna při Filharmonii Brno. Všechny výše uvedené koncerty dirigoval David Lukáš. 

Se sborem Arte Musica ze Ženevy a dirigentem Jean - Marcem Aeschimannem Litomyšlský symfonický orchestr absolvoval na podzim roku 2016 turné Pardubice - Olomoc - České Budějovice. Švýcarský sbor si tak splnil přání zazpívat si nádherné dílo - Dvořákovu Stabat Mater - přímo v autorově vlasti.

Také tento rok zakončily tradiční Rybovy České mše vánoční v Uhersku, Horním Jelení a v Litomyšli. 

Významné spolupráce

Litomyšlský symfonický orchestr je amatérské hudební sdružení, které za 70 let své činnosti absolvovalo několik stovek veřejných vystoupení, mezi nimi i s mnoha významnými umělci (Boris Krajný, Eduard Haken, Jaroslav Svěcený, Dagmar Baloghová, Václav Neumann, Rudolf Rokl, Milan Zelenka, Lubomír Malý, Leoš Čepický, Ivan Ženatý, Bohuslav Matoušek, Alfréd Strejček, Wihanovo kvarteto, Renata Ardaševová, Jiřina Přívratská, Milan Řehák, členové Janáčkova kvarteta Miloš Vacek a Jan Řezníček, aj.).

Zahraničí

Orchestr v nedávné minulosti navštívil také Slovensko, Německo, Holandsko a Itálii. 

Počátky orchestrální činnosti

Počátky orchestrální hudby v Litomyšli spadají do roku 1876, kdy byla svépomocí provedena Smetanova Prodaná nevěsta. Stálý orchestr byl pak v Litomyšli založen roku 1912. Prvním dirigentem byl Břetislav Šťastný. Po první světové válce se orchestr obnovil v roce 1922 pod vedením Jaromíra Metyše. Ten pozvedl orchestr na vysokou úroveň. Pod jeho vedením orchestr spolupracoval s takovými sólisty, jako byli například Marie Podvalová, Vilém Zítek, Bedřich Heran nebo František Ondříček. V letech 1930 – 1944 byly kompletně provedeny opery Dráteník, Vodař, Dvě vdovy, Prodaná nevěsta, Dalibor nebo V studni. Uskutečněny byly dokonce i některé rozhlasové nahrávky.
Od roku 1946 orchestr vystupuje již bez přerušení kontinuity. V letech 1947 – 1961 působili v Litomyšlském symfonickém orchestru současně hned tři dirigenti – Jaromír Metyš, Ladislav Kasal a Pavel Čotek. V osobě Ladislava Kasala dostal orchestr vedoucího, který absolvoval několik hodin dirigování dokonce i u Václava Talicha.
Svůj dnešní název používá LSO od roku 1958. Z úplných počátků orchestru nás nejvíce zaujala informace, že každému z hráčů byl při zkoušce orchestru k pultíku načepován občerstvující půlitr piva.

 


Více o historii najdete v této publikaci, vydané k 70. výročí založení LSO

70let LSO brozura