slideonas2.jpeg

Litomyšlský symfonický orchestr

O nás

Litomyšlský symfonický orchestr je hudební těleso s více než 100 letou tradicí, které se věnuje interpretaci nejen vážné hudby a pod svými křídly sjednocuje amatérské i profesionální hudebníky všech věkových skupin, působící napříč obory lidské činnosti. Možná je to právě nadšená energie amatérských muzikantů, která provedení i velmi náročných kusů klasické hudby dodá nadstavbu oné lásky k hudbě. Již mnohokrát tento orchestr dokázal, že i v prostředí skvělých českých profesionálních hudebních těles má tento neprofesionální orchestr své místo.
Některé dechové nástroje jsou v regionu nedostupné, proto orchestr navázal spolupráci s profesionálními instrumentalisty z brněnských i jiných profesionálních těles, kteří na všechny koncerty přijíždějí do Litomyšle. Orchestr nepracuje pouze v podobě symfonického tělesa, potřeby různých vystoupení hraje i jako orchestr smyčcový, a jeho repertoár je velice rozsáhlý od hudby barokní přes symfonickou klasickou a romantickou, komorní i populární hudbu.
Jak z názvu vyplývá, jsme orchestr historicky spojený s Litomyšlí, hudebníci se však na jeho zkoušky sjíždějí z širokého okolí. Velmi silnou a nepostradatelnou základnu tvoří rovněž muzikanti s Vysokého Mýta. Litomyšlský symfonický orchestr v současnosti již po několik sezón vede dirigent a skladatel, David Lukáš, osobnost ve světě české hudby již trvale zapsaná.

Svoji popularitu orchestr umocňuje spoluprací s vynikajícími umělci jako je V. Neumann, Due Boemi di Praga, L. Malý, R. Rokl, M. Zelenka, I. Ženatý, L. Čepický, Wihanovo kvarteto, M. Vacek a J. Řezníček, E. Godovská, či V. Bláha.

 

historie orchestru     dirigent     členové orchestru   nadační fond LSO    uvítáme nové členy    galerie   kontakt